Projekt se zaměřuje na podporu a rozvoj oblasti školství pro mateřské, základní, neformální a zájmové vzdělávání v území ORP Litvínov.

Jedná se o navazující projekt na projekt „MAP ORP Litvínov“, který byl realizován v období od 09/2016 do 02/2018 Městem Litvínov.  V rámci tohoto projektu došlo k vytvoření komunikační platformy spolupráce mateřských a základních škol v území, mající vliv a zájem o rozvoj v oblasti vzdělávací politiky. Navazujcí projekt má tudíž za cíl prostřednictvím své strategie i nadále tuto oblast spolupráce a partnerství prohlubovat s důrazem na systémové řešení problémů, které je přímo spojují.   Cílem projektu je v návaznosti na problémy identifikované v projektu „MAP ORP Litvínov“ realizovat navrhovaná opatření.

Tisková zpráva ke stažení ZDE.

Odkaz na webové stránky projektu – http://www.masnadeje.cz/projekty/mistni-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani-ii-pro-orp-litvinov/.