Výchovná poradkyně doporučuje k prostudování NEWSLETTERY URČENÉ PRO RODIČE DEVÁŤÁKŮ.

Odkaz ZDE.