Vážení rodiče,

předkládáme vám a vašim dětem 2 zajímavé dokumenty „Kam po devítce“.

Doporučujeme jejich pečlivé prostudování.

Ing. A. Vopelková, výchovný a kariérový poradce