Vážení rodiče, milí žáci,

na základě Harmonogramu uvolňování opatření v oblasti školství bude od 8. června umožněn přístup do školy i žákům druhého stupně.

Od pondělí 8. 6. 2020 je tedy možná osobní přítomnost žáků 6., 7., 8. ročníků. Docházet do školy mohou i nadále žáci 9. ročníků.

Podrobnější informace čerpá škola z dopisu ministra školství a aktualizované metodiky  žlutě označené jsou změny, druhého stupně se týká poslední odstavec.

 

Zjednodušeně řečeno jsou zásadní tyto okolnosti:

– žáci mohou přijít do školy jen s předem vyplněným Čestným prohlášením.

Ke stažení ZDE, odevzdají ho v den příchodu do školy

– přihláškou je odevzdání závazné přihlášky, kterou vám pošle třídní vyučující, nebo naleznete na webových stránkách školy na konci tohoto dopisu

– žáci mohou pobývat v maximálně 15 členných skupinách

– při příchodu do školy a ve společných prostorách musí nosit roušku a dodržovat daná zvýšená hygienická opatření.

Škola nabízí svým žákům druhého stupně konzultace v duchu třídnických hodin a možnost výletu či vycházky do přírody. Protože musíme zamezit kontaktu mezi skupinami i skupin s ostatními lidmi ve škole (žáci prvního stupně, ostatní pedagogové a zaměstnanci) a zároveň chceme každé skupině nabídnout jejich třídního učitele, budeme postupovat podle následujícího rozpisu:

Počínaje dnem 8. 6. 2020 platí, že:

DEN V TÝDNU 8.30-9.15 9.30-10.15 10.30-11.15 11.30-12.15
PONDĚLÍ 6.A,B,C 6.A,B,C 7.A,B,C 7.A,B,C
ÚTERÝ 8.A,B,C 8.A,B,C 9.A,B,C 9.A,B,C
STŘEDA 6.A,B,C 6.A,B,C 7.A,B,C 7.A,B,C
ČTVRTEK 8.A,B,C 8.A,B,C 9.A,B,C 9.A,B,C
PÁTEK VÝLET VÝLET VÝLET VÝLET

 

Jak mají rodiče postupovat:

– do čtvrtka 4. 6. (včetně) doručit do školy vyplněnou přihlášku (vhodit do označené schránky u bočního hnědého vchodu, e-mailem s elektronickým podpisem)

– sledovat informace od třídního učitele vašeho dítěte

– od 8. 6. poslat přihlášené děti do školy s tím, že si je třídní učitelé vyzvednou, při příchodu do školy odevzdají Čestné prohlášení

 

PŘIHLÁŠKA:

 

————————————————————————————————————————————–

Mám zájem, aby moje dítě (jméno, příjmení) ………………………………………………………………………………,

třída ……………… nastoupilo za zvýšených hygienických podmínek daných Vládou ČR/MŠMT a školou od 8. 6. 2020 do školy.

 

V Litvínově dne: ………………………..

Podpis zákonného zástupce : _____________________________________

 

Přílohou je Čestné prohlášení, které žáci musí odevzdat první den nástupu do školy.

 

Dopis pro rodiče ke stažení ZDE.