Vážení rodiče, vzhledem k současné situaci a velmi nejasné budoucnosti jsme se rozhodli, bohužel, zrušit letošní výjezd do školy v přírodě.

Vámi zaplacené zálohy či celé částky za pobyt vám budou vráceny zpět v plné výši.

Jako podklad pro výplatu zálohy zpět je zapotřebí zaslat email na adresu zsruska@zsruska.cz či vhodit do schránky školy žádost s textem:

Žádám o vrácení zálohy/celé částky ve váši ……. Kč za školu v přírodě.

Žák: ……………. Třída: …………. Číslo účtu: …………. Jméno zákonného zástupce: ………….

V Litvínově dne: ……………… Podpis: ……………….. (v případě písemné žádosti)

Zálohy či celé částky budeme vracet bezhotovostně – převodem na účet.

Děkujeme za pochopení. Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy

Mgr. Jiří Ondráček, zástupce ředitelky