Upravený režim školní jídelny

Vážení rodiče, od 18. 11. 2020 bude upravený režim pro žáky vzdělávající se distančně. Nově bude platit nařízení: Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat (= sedět v jídelně u stolu a obědvat) pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na...