Veřejná zakázka – Herní prvky pro MŠ Čapkova

Ředitelka školy vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Dodávka, instalace a montáž herních prvků na školní zahradu MŠ Čapkova 2035, Litvínov“. Předmětem zakázky je dodávka, instalace a montáž herních prvků a příslušenství na školní zahradu...