Den techniky a chemie na SŠ EDUCHEM, a.s. 

Dne 6.12.2023 všichni žáci 9. ročníků navštívili „Den techniky a chemie“, který každoročně pořádá SŠ EDUCHEM, a.s. Škola připravuje tuto akci, aby žáci ZŠ získali lepší představu o vyučovaných oborech, seznámili se se školou, všemi učebnami a možnostmi, které jim...