Domácí vzdělávání

Domácí vzdělávání Ministerstvo školství připravilo          pro školy soubor základních doporučených postupů                 pro vzdělávání v době, kdy jsou žáci a studenti vzdělávání pomocí dálkových...