Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov

Spolek je dobrovolnou, nepolitickou organizací sdružující rodiče, zákonné zástupce žáků a přátele školy, založené podle zákona č.89/2012 Sb. Občanského zákoníku.

Kontakt

IČ: 01720503,  spolekzsruska@seznam.cz

Činnost Spolku

Činnost Spolku je zaměřena na podporu kulturních a sportovních aktivit školy, při nichž dochází nejen ke spolupráci dětí, rodičů a školy, ale také k rozvoji zájmových činností dětí a jejich sociálního cítění.

Cíl Spolku

Cílem Spolku je materiální, finanční a osobní podpora školy, organizace kulturních, sportovních a společenských akcí, seznamování vedení školy s náměty, stížnostmi a připomínkami rodičů a podílení se na jejich řešení.

Členské příspěvky

Členská schůze stanovila výši členského příspěvku: 200,- Kč za 1 pololetí.
Částky jsou splatné v období září – říjen a leden – únor, a to prostřednictvím třídních učitelů.
Výše příspěvku je stanovena jako nejnižší, každý člen Spolku může dle svého uvážení navýšit svůj členský příspěvek.

Příklady podpory vzdělávání

Podpora třídních aktivit

Členské příspěvky jsou pravidelně využívány na nákup pomůcek při práci třídy na projektech: balicí papíry, barvy, pravítka, kružítka, výtvarné potřeby, papíry, čtvrtky, … Je na třídě, zda podporu využije třeba i během školního výletu.

Činnost žákovského parlamentu

Spolek podporuje činnost žákovského parlamentu pravidelnou částkou. Žáci mohou sami rozhodovat, na co poskytnuté finance využijí.

Vlastní ŽK

Spolek rodičů finančně podporuje tisk vlastních žákovských knížek, pořízení propagačních materiálů školy.

Pravidelné akce školy

Slavnostní stužkování deváťáků, pasování školáků na prvňáky, ocenění nejlepších žáků a sportovnců, ceny za nejlepší umístění v soutěžích, významné akce pro veřejnost – také zde se aktivně zapojuje Spolek rodičů.

 

Preventivní aktivity

Spolek přispívá na preventivní aktivity školy, podporuje preventivní výjezdy, přednášky pro žáky v oblasti prevence.

 

Program Škola udržitelného rozvoje, Ekoškola

Spolek financuje pravidelné roční poplatky za účast školy v projektech – např. Škola udržitelného rozvoje, Ekoškola.

Podpora charitativních akcí

Díky Spolku se mohou konat charitativní akce: Vánoční jarmark, charitativní bazárek. Spolek se také finančně zapojuje do celoškoních akcí typu „Školní akademie“.

Adopce na dálku

Tradicí je podpora adoptované dívky z Indie v rámci programu Adopce na dálku.