Školní poradenské pracoviště

Řeší problémy týkající se chování žáků, vztahů mezi nimi, vztahů mezi žáky a učiteli apod.

Pomáhá se začleněním žáků s poruchami učení do výuky

Je k dispozici žákům, pokud potřebují pomoci s potížemi osobního rázu

Pomáhá žákům s výběrem budoucího povolání nebo střední školy