Zápis do MŠ

Zápisy do Mateřské školy pro školní rok 2020/2021 se z důvodu vyhlášeného nouzového stavu pro celou Českou republiku, v LITVÍNOVĚ uskuteční 

v termínu od 2. května do 14. května 2020.

Dle pokynu Ministerstva školství a mládeže budou zápisy probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců v mateřské škole.

Žádosti o přijetí a další dokumenty potřebné k přijetí do mateřské školy naleznete na webových stránkách www.zsruska.cz.

Přihlášku je možno předložit ve stanoveném termínu od 2. 5. a 14. 5. 2020 uvedenými způsoby:

  • Datovou schránkou,
  • e-mailem s elektronickým podpisem, v případě, že nemáte e-mail s elektronickým podpisem je nutné dostavit se do 5 pracovních dní a žádost osobně podepsat
  • zasláním potřebných dokumentů poštou,
  • nejvhodnější způsob, který vám DOPORUČUJEME je vhodit potřebné dokumenty do schránky, která bude viditelně označena slovem ZÁPIS (dokumenty pro MŠ Čapkova Vláček vhoďte do schránky v MŠ Tylova Pod Lesem)
  • OSOBNĚ ve dnech 11. 5. a 12. 5. 2020 od 8.00 – 16.00 hodin při dodržení    vyhlášených bezpečnostních opatření platných pro uvedenou dobu (nutno mít roušku, jednorázové rukavice a vlastní psací potřeby pro případ doplnění formulářů). Pokud nemáte možnost tisku, veškeré potřebné dokumenty pro vás budou připravené u vchodů MŠ v tyto dny.

Přidělený číselný kód, pod kterým bude vaše dítě přijato, vám bude sdělen osobně (týká se bodu 5) nebo zaslán formou sms či e-mailem.

Dne 18. 5. 2020 bude zákonným zástupcům dětí umožněno nahlédnout do spisu v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Dne 21. května 2020 budou zveřejněny výsledky zápisu (web školy, vývěska).

Dokumenty potřebné k přijetí

  • Žádost o přijetí Zde
  • Zápisní list Zde
  • Čestné prohlášení o očkování, kopie očkovacího průkazu (záznamy o provedeném       očkování)  netýká se dětí, které budou plnit povinné předškolní vzdělávání Zde
  • Okopírovaný rodný list dítěte

Při osobním předání žádosti si přineste Váš OP a rodný list dítěte.

Ihned po kontrole kopie rodného listu tuto kopii RL skartujeme. Je nutné neopomenout vypsat do zápisového listu kontakt na zákonného zástupce, protože Vašemu dítěti bude přiděleno registrační číslo, na jehož základě bude přijato.

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání Vašeho dítěte si budete moci vyzvednout v jednom z těchto termínů: 21. 5. – 22. 5. 2020, od 8.00 – 15.00 hodin v kanceláři mateřské školy (rozhodnutí z MŠ Čapkova vyzvedněte v Centru Lesánek u MŠ Pod Lesem).

Předpokládaný termín schůzky zákonných zástupců nově zapsaných dětí bude v druhé polovině června – sledujte webové stránky a vývěsky u MŠ.