Mateřská škola Pod Lesem

„Poblíž lesa v přírodě jsme jak rybka ve vodě aneb lesní skřítkové jsou naši kamarádi"

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS, KONTAKTY

KDE NÁS NAJDETE :

Mateřská škola Pod lesem se nachází blízko lesa uprostřed sídliště. Součástí je velká zahrada, která byla v roce 2014 v rámci projektu “ Zahrada plná objevů“ zrekonstruována. Zrekonstruovaná byla v roce 2019 – 2020 také budova bývalých jeslí, která je součástí naší mateřské školy. Vznikly zde nové učebny volnočasového centra Lesánek. Od září zde probíhají  tematické kroužky. Zaměřujeme se na přírodní a polytechnické vědy, doplněné digitálními technologiemi. Spolupracujeme se ZŠ Ruská, MŠ Parník, MŠ Vláček, MŠ Janov, MŠ Ladova, SŠ Schola Humanitas, Skauti.

Naše školka provozuje 4 třídy, 3 třídy jsou rozdělené podle věku dětí.

V letošním školním roce je nejmladší třída Zajíčci, kde jsou děti ve věku 3 let. Střední je třída Žabičky, pro děti ve věku  4 – 5 let. Nejstarší – předškoláci jsou Veverky 5 – 6 let. Třída Berušky je  speciální pro děti s vadami řeči. Jsou zde děti od 4 do 6 let, které jsou vřazeny na žádost rodičů s doporučením SPC Měcholupy. Rodiče se mohou při zápisu do MŠ i během předškolní docházky informovat o možnosti vřazení  do této třídy. Dětem ve speciální třídě je logopedická péče poskytována pravidelně ve spolupráci se spec. pedagožkou a logopedkou. Naší snahou je, aby dítě nastoupilo do základní školy se správnou výslovností.

Naším cílem je, umožnit dětem prožít šťastné a aktivní dětství v pohodovém a kamarádském prostředí. Probouzet a rozvíjet u dětí vztah k přírodě, schopnost přírodu vnímat, prožívat, zkoumat a chápat její pestrost a také hledat cesty, jak přírodu chránit.  Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu a k radosti z pohybu. Snažíme se vést děti k samostatnosti se zdravým sebevědomím, aby byly připravené pro vstup do života. Důležitá je pro nás spolupráce s rodiči.

NOVINKY Z NAŠÍ ŠKOLKY

PLATBY NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2023 - 2024

 

ÚPLATA V MS 2023 2024 – zde

Platby v MŠ – zde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLÁNOVANÉ AKCE zde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O nás

Naše mateřská škola se zaměřuje na komplexní rozvoj řeči a správnou výslovnost. Máme speciální třídu pro děti s vadami řeči.  Preventivní logopedická péče je prováděna se všemi dětmi v MŠ. Do této péče zapojujeme speciálního pedagoga ze ZŠ Ruská i rodiče. Naší snahou je, aby děti při odchodu do ZŠ měly správnou výslovnost.

i

Školní vzdělávací program

Náš ŠVP je zaměřený především na rozvíjení osobnosti dítěte, jeho tvořivost, samostatnost, iniciativu, odpovědnost a schopnost spolupracovat s ostatními. V rámci tohoto programu jsou dětem nabízeny činnosti vedoucí k rozvíjení vědomostí, dovedností a návyků potřebných pro vstup do základní školy.

Kde nás najdete

Mateřská škola Pod lesem, Tylova 2085, Litvínov, 436 01

Telefon MŠ: 476 753 450

Mobil MŠ: 739 633 623

Telefon ZŠ: 476 111 170

Email: mstylova@zsruska.cz

Školní jídelna

Jídelníček na tento týden 4.3.2024 – 8.3.2024 zde.Pro děti připravujeme zdravou a plnohodnotnou stravu, jídelníček je sestavován tak, aby splňoval všechny zásady zdravé výživy.

Jak připravit dítě na školku?

Nástup do mateřské školy je nejen velkým mezníkem v životě dítěte, ale i pro rodiče je to významná změna. Některé děti zvládnou vstup do mateřské školky bez problémů, jiné si to „odtrpí“. Aby se nástup dítěte do školky povedl co nejlépe, doporučujeme rodičům se na tento krok připravit předem.

Provoz

Provozni rad MST 2023

Školka je v provozu denně od 6.00 do 16. 30 hod.