Mateřská škola Pod Lesem

„Ve školce Pod Lesem je prima, ať je léto nebo zima….“
Vstupte

Proč si vybrat nás?

Jsme školka, která zabezpečuje rovné podmínky při vzděláváni pro všechny předškolní děti z okolí MŠ – sídliště Pod Lesem a přilehlých ulic. Naše školka je umístěna blízko lesa, nadosah krásnému přírodnímu prostředí. Pro vzdělávání využíváme i nových učeben Centra LESÁNEK s interaktivní tabulí, zaměřujeme se na přírodní a polytechnické vědy, doplněné digitálními technologiemi, nabízíme dětem rozvoj pohybových dovedností, zdravý životní styl, tvoření z keramické hlíny, kroužek vaření a preventivní logopedickou péči – máme speciální třídu pro děti s vadami řeči.

Novinky z naší školky

Provoz MŠ od 12. 4. 2021

Vážení rodiče,

dle nařízení vlády, budou od pondělí 12. 4. 2021 otevřené mateřské školy pro děti s povinnou předškolní docházkou a pro děti vybraných profesí:

(zdravotničtí pracovníci, pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v MŠ, ZŠ, ŠD, školním klubu a v oborech vzdělávání Praktické školy, zaměstnanci bezpečnostních sborů, příslušníci ozbrojených sil, zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci v sociálních službách, zaměstnanci Úřadu práce, zaměstnanci ČSSZ a zaměstnanci Finanční správy)

Pokud spadáte do některé z těchto profesí, je nutné doložit potvrzení od zaměstnavatele, kde musí být uvedena vaše profese.

Přítomnost dítěte v MŠ se umožní pouze tehdy pokud:

  • dítě nemá příznaky COVID19
  • podstoupí testování 2x týdně v areálu MŠ a to v pondělí a ve čtvrtek (nebo v jiný den nástupu)
  • nebo podstoupilo vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na jiném odběrovém místě, který prokáže písemným potvrzením, ne starším 48 hodin (ne SMS)
  • nebo pokud se prokáže potvrzením od lékaře o prodělaném onemocnění (od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní)

Testování bude probíhat:

V MŠ – 2x týdně-rodič provede dítěti výtěr z přední části nosu a čeká s dítětem do vyhodnocení testu!

PŘÍCHOD DO MŠ:

VCHOD U ŘEDITELNY – pro děti, které se budou testovat v MŠ

VCHOD U ZAJÍČKŮ – pro děti, které prodělaly onemocnění covid, jsou v ochranné lhůtě 90 dnů a mají písemné potvrzení a pro děti, které mají písemné potvrzení o negativním testu na covid z odběrového místa (test nesmí být starší více než 48 hodin)

Pokud bude preventivní test pozitivní je postup následující – ZDE – liší se postup při pondělním a čtvrtečním testování!!!!!

 

Zápis do MŠ 2021

Zápisy do Mateřské školy pro školní rok 2021/2022 se z důvodu protiepidemiologických opatření, v LITVÍNOVĚ uskuteční v termínu od 3. května do 14. května 2021.

Dle pokynu Ministerstva školství a mládeže budou zápisy probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců v mateřské škole.

Přihlášku je možno předložit ve stanoveném termínu od 3. 5. do 14. 5. 2021 uvedenými způsoby:

  1. Datovou schránkou ,
  2. e-mailem s elektronickým podpisem, v případě, že nemáte e-mail s elektronickým podpisem je nutné dostavit se do 5 pracovních dní a žádost osobně podepsat
  3. zasláním potřebných dokumentů poštou,
  4. nejvhodnější způsob, který vám DOPORUČUJEME je vhodit potřebné dokumenty do schránky, která bude viditelně označena slovem ZÁPIS
  5. OSOBNĚ ve dnech 5. a 6. 5. 2021 od 8.00 – 16.00 hodin při dodržení vyhlášených bezpečnostních opatření platných pro uvedenou dobu (nutno mít respirátor nebo roušku a vlastní psací potřeby pro případ doplnění formulářů). Pokud nemáte možnost tisku, veškeré potřebné dokumenty pro vás budou připravené u vchodů MŠ v tyto dny.

Přidělený číselný kód, pod kterým bude vaše dítě přijato, vám bude sdělen osobně (týká se bodu 5) nebo zaslán formou sms či e-mailem.

Dne 17. 5. 2021 bude zákonným zástupcům dětí umožněno nahlédnout do spisu v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Dne 21. května 2021 budou zveřejněny výsledky zápisu (web školy, vývěska).

Dokumenty potřebné k přijetí

Při osobním předání žádosti si přineste Váš OP a rodný list dítěte.

Ihned po kontrole kopie rodného listu tuto kopii RL skartujeme. Je nutné neopomenout vypsat do zápisového listu kontakt na zákonného zástupce, protože Vašemu dítěti bude přiděleno registrační číslo, na jehož základě bude přijato.

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání Vašeho dítěte si budete moci vyzvednout v jednom z těchto termínů: 24. 5. – 25. 5. 2021, od 8.00 – 15.00 hodin v kanceláři mateřské školy.

Předpokládaný termín schůzky zákonných zástupců nově zapsaných dětí bude v druhé polovině června – sledujte webové stránky a vývěsky u MŠ.

Těšíme se na vás, vedení školy.

Distanční vzdělávání - úkoly pro předškoláky

Vzdělávání pro děti předškoláky je povinné i v této době, kdy je MŠ uzavřena. Proto zde máte několik úkolů a doporučení, jak s dětmi doma pracovat.

Dopravní výchova – duben, měsíc bezpečnosti

Slabikuj a počítej

Jarní hledací hra – kolikrát najdeš vybraný obrázek?

Sleduj počasí a zapisuj

Zacvič si se zvířátky

 

Předškoláci bez zápisu – další webová stránka s úkoly pro předškoláky před zápisem do školy

Odkazy na různé webové stránky, které nabízí úkoly pro předškoláky

Nakladatelství MOVÁ ŠKOLA, s.r.o. nabízí možnost bezplatného přístupu k interaktivní pracovní učebnici Zápis je tu až do 30. 4. 2021, doporučujeme dětem, které půjdou k zápisu. ZDE

distanční vzdělávání

dítě a jeho tělo – dostatek volného pohybu, praktické činnosti podporující hrubou a jemnou motoriku, modelování, hry se stavebnicemi, s míčem, sebeobslužné činnosti,

dítě a jeho psychika – čtení, vyprávění, naslouchání, zkoumání a pozorování v přírodě, sledování jevů, hry podporující paměť – např. pexeso, hry se slovy – např. rýmování, hry podporující představivost – skládání puzzle, kreslení, malování, manipulace s předměty, zkoumání a pojmenování jejich vlastností, – velikost, barva, vůně, tvar, třídění a přiřazování podle určených vlastností – příbory, párování ponožek, atd., hry pro orientaci v prostoru a rovině – hra na schovávanou, vyhledávání detailů v obrázku,

dítě a ten druhý – společenské hry, hry s pravidly, komunikace s druhým, vzájemná interakce

dítě a společnost – zvyky a tradice ve svém okolí, pravidla soužití – jak se chovám doma, v obchodě, námětové hry – hraní rolí – na povolání, na rodinu…, poslech hudby, seznamování s uměním a pod.

dítě a svět – poznávání okolí, pracovní činnosti – péče o rostliny, domácí zvířátka, seznamování s ekologií – třídění odpadů. šetření s vodou a energiemi…

 

 

O nás

Naše škola se zaměřuje na komplexní rozvoj řeči a správnou výslovnost. Preventivní logopedická péče je prováděna se všemi dětmi v MŠ, které to potřebují. Do této péče zapojujeme i rodiče. Naší snahou je, aby děti při odchodu do ZŠ měly správnou výslovnost.

i

Školní vzdělávací program

Náš ŠVP je zaměřený především na rozvíjení osobnosti dítěte, jeho tvořivost, samostatnost, iniciativu, odpovědnost a schopnost spolupracovat s ostatními. V rámci tohoto programu jsou dětem nabízeny činnosti vedoucí k rozvíjení vědomostí, dovedností a návyků potřebných pro vstup do základní školy.

Kde nás najdete, kontakty

 

Mateřská škola Pod lesem, Tylova 2085, Litvínov, 436 01

 

telefon MŠ: 476 753 450

 

mobil MŠ: 739 633 623

 

telefon ZŠ: 476 111 170

 

email: mstylova@zsruska.cz

Školní jídelna

Školní jídelna je součástí naší školky. Pro děti připravujeme zdravou a plnohodnotnou stravu, jídelníček je sestavován tak, aby splňoval všechny zásady zdravé výživy.

Jak připravit dítě na školku?

Nástup do mateřské školy je nejen velkým mezníkem v životě dítěte, ale i pro rodiče je to významná změna. Některé děti zvládnou vstup do mateřské školky bez problémů, jiné si to „odtrpí“. Aby se nástup dítěte do školky povedl co nejlépe, doporučujeme rodičům se na tento krok připravit předem.

Provoz

Školka je v provozu denně od 6.00 do 16. 30 hod.

Provozní řád ZDE.

Úplata

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena na 470,- Kč měsíčně.

 

Proběhlé akce

Pokračujte ZDE.