Mateřská škola Pod Lesem

„Poblíž lesa v přírodě jsme jak rybka ve vodě aneb lesní skřítkové jsou naši kamarádi"

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS, KONTAKTY
KDE NÁS NAJDETE :
Mateřská škola Pod lesem se nachází blízko lesa uprostřed sídliště. Součástí je velká zahrada, která byla v roce 2014 v rámci projektu “ Zahrada MŠ Pod lesem“ zrekonstruována. Naše školka provozuje 4 třídy, 3 třídy jsou rozdělené podle věku dětí.
V letošním školním roce je nejmladší třída Zajíčci 3 roky, střední je třída Žabičky 4 – 5 let a nejstarší – předškoláci jsou Veverky 5 – 6 let. Berušky je třída speciální pro děti s vadami řeči. Jsou zde děti od 4 do 6 let, které jsou vřazeny na žádost rodičů s doporučením SPC Měcholupy. Rodiče se mohou při zápisu do MŠ i během předškolní docházky informovat o možnosti vřazení  do této třídy. Dětem ve speciální třídě je logopedická péče poskytována denně. Naší snahou je, aby dítě nastoupilo do základní školy se správnou výslovností.

Pro vzdělávání využíváme i nových učeben volnočasového centra LESÁNEK. Zaměřujeme se na přírodní a polytechnické vědy, doplněné digitálními technologiemi. Spolupracujeme se ZŠ Ruská, MŠ Parník, MŠ Vláček, MŠ Janov, MŠ Ladova, SŠ Schola Humanitas, Skauti.

Naším cílem je, umožnit dětem prožít šťastné a aktivní dětství v pohodovém a kamarádském prostředí. Probouzet a rozvíjet u dětí vztah k přírodě, schopnost přírodu vnímat, prožívat, zkoumat a chápat její pestrost a také hledat cesty, jak přírodu chránit.             Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu a k radosti z pohybu. Snažíme se vést děti k samostatnosti se zdravým sebevědomím, aby byly připravené pro vstup do života. Důležitá je pro nás spolupráce s rodiči.

NOVINKY Z NAŠÍ ŠKOLKY

PLATBY NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2023 - 2024

 

ÚPLATA V MS 2023 2024 – zde

Platby v MŠ 2023-2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLÁNOVANÉ AKCE

AKCE ŘÍJEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O nás

Naše škola se zaměřuje na komplexní rozvoj řeči a správnou výslovnost. Preventivní logopedická péče je prováděna se všemi dětmi v MŠ, které to potřebují. Do této péče zapojujeme i rodiče. Naší snahou je, aby děti při odchodu do ZŠ měly správnou výslovnost.

i

Školní vzdělávací program

Náš ŠVP je zaměřený především na rozvíjení osobnosti dítěte, jeho tvořivost, samostatnost, iniciativu, odpovědnost a schopnost spolupracovat s ostatními. V rámci tohoto programu jsou dětem nabízeny činnosti vedoucí k rozvíjení vědomostí, dovedností a návyků potřebných pro vstup do základní školy.

Kde nás najdete

Mateřská škola Pod lesem, Tylova 2085, Litvínov, 436 01

Telefon MŠ: 476 753 450

Mobil MŠ: 739 633 623

Telefon ZŠ: 476 111 170

Email: mstylova@zsruska.cz

Školní jídelna

Zde je jídelníček na tento týden 2.10.2023 – 6.10.2023.Pro děti připravujeme zdravou a plnohodnotnou stravu, jídelníček je sestavován tak, aby splňoval všechny zásady zdravé výživy.

Jak připravit dítě na školku?

Nástup do mateřské školy je nejen velkým mezníkem v životě dítěte, ale i pro rodiče je to významná změna. Některé děti zvládnou vstup do mateřské školky bez problémů, jiné si to „odtrpí“. Aby se nástup dítěte do školky povedl co nejlépe, doporučujeme rodičům se na tento krok připravit předem.