Mateřská škola Pod Lesem

„Ve školce Pod Lesem je prima, ať je léto nebo zima….“
Vstupte

Proč si vybrat nás?

Jsme školka, která zabezpečuje rovné podmínky při vzděláváni pro všechny předškolní děti z okolí MŠ – sídliště Pod Lesem a přilehlých ulic. Naše školka je umístěna blízko lesa, nadosah krásnému přírodnímu prostředí. Pro vzdělávání využíváme i nových učeben Centra LESÁNEK s interaktivní tabulí, zaměřujeme se na přírodní a polytechnické vědy, doplněné digitálními technologiemi, nabízíme dětem rozvoj pohybových dovedností, zdravý životní styl, tvoření z keramické hlíny, kroužek vaření a preventivní logopedickou péči – máme speciální třídu pro děti s vadami řeči.

Novinky z naší školky

Provoz MŠ - podzimní prázdniny
Podzimní prázdniny od 26. 10. do 30.10. děti jsou omluveny z povinného vzdělávání, rodičům doporučujeme využít čas prázdnin pro omezení docházky dětí do mateřské školy vzhledem ke covidové situaci. Děkujeme za spolupráci a pochopení.
covidová opatření
vzhledem ke zvýšeným hygienickým opatřením plynoucí ze situace s pandemií Koronaviru, je nutné aby rodiče dodržovali upravená pravidla provozu. Rodiče nevstupují do budovy mateřské školy, k docházce přivádějí děti bez respiračních příznaků nemoci. Každé dítě a zaměstnanec po příchodu do MŠ si pokaždé důkladně umyje ruce. Rodiče žádáme, aby před budovou dodržovali odstupy a měli roušku.
distanční vzdělávání

dítě a jeho tělo – dostatek volného pohybu, praktické činnosti podporující hrubou a jemnou motoriku, modelování, hry se stavebnicemi, s míčem, sebeobslužné činnosti,

dítě a jeho psychika – čtení, vyprávění, naslouchání, zkoumání a pozorování v přírodě, sledování jevů, hry podporující paměť – např. pexeso, hry se slovy – např. rýmování, hry podporující představivost – skládání puzzle, kreslení, malování, manipulace s předměty, zkoumání a pojmenování jejich vlastností, – velikost, barva, vůně, tvar, třídění a přiřazování podle určených vlastností – příbory, párování ponožek, atd., hry pro orientaci v prostoru a rovině – hra na schovávanou, vyhledávání detailů v obrázku,

dítě a ten druhý – společenské hry, hry s pravidly, komunikace s druhým, vzájemná interakce

dítě a společnost – zvyky a tradice ve svém okolí, pravidla soužití – jak se chovám doma, v obchodě, námětové hry – hraní rolí – na povolání, na rodinu…, poslech hudby, seznamování s uměním a pod.

dítě a svět – poznávání okolí, pracovní činnosti – péče o rostliny, domácí zvířátka, seznamování s ekologií – třídění odpadů. šetření s vodou a energiemi…

 

 

O nás

Naše škola se zaměřuje na komplexní rozvoj řeči a správnou výslovnost. Preventivní logopedická péče je prováděna se všemi dětmi v MŠ, které to potřebují. Do této péče zapojujeme i rodiče. Naší snahou je, aby děti při odchodu do ZŠ měly správnou výslovnost.

i

Školní vzdělávací program

Náš ŠVP je zaměřený především na rozvíjení osobnosti dítěte, jeho tvořivost, samostatnost, iniciativu, odpovědnost a schopnost spolupracovat s ostatními. V rámci tohoto programu jsou dětem nabízeny činnosti vedoucí k rozvíjení vědomostí, dovedností a návyků potřebných pro vstup do základní školy.

Kde nás najdete, kontakty

Mateřská škola Pod lesem, 
Tylova 2085 Litvínov 436 01
telefon MŠ: 476 753 450
mobil MŠ: 739 633 623
telefon ZŠ: 476 111 170
email: mstylova@zsruska.cz

Školní jídelna, jídelníček

Školní jídelna je součástí naší školky. Pro děti připravujeme zdravou a plnohodnotnou stravu, jídelníček je sestavován tak, aby splňoval všechny zásady zdravé výživy. JÍDELNÍČEK  ZDE

Jak připravit dítě na školku?

Nástup do mateřské školy je nejen velkým mezníkem v životě dítěte, ale i pro rodiče je to významná změna. Některé děti zvládnou vstup do mateřské školky bez problémů, jiné si to „odtrpí“. Aby se nástup dítěte do školky povedl co nejlépe, doporučujeme rodičům se na tento krok připravit předem.

Provoz

Školka je v provozu denně od 6.00 do 16. 30 hod.

Provozní řád ZDE.

Úplata

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena na 470,- Kč měsíčně.

 

Proběhlé akce

Pokračujte ZDE.