Mateřská škola Pod Lesem

„Poblíž lesa v přírodě jsme jak rybka ve vodě aneb lesní skřítkové jsou naši kamarádi"
Vstupte

Proč si vybrat nás?

 Naše školka je umístěna blízko lesa, nadosah krásnému přírodnímu prostředí.

Pro vzdělávání využíváme i nových učeben Centra LESÁNEK s interaktivní tabulí, zaměřujeme se na přírodní a polytechnické vědy, doplněné digitálními technologiemi.

Nabízíme dětem rozvoj pohybových dovedností, zdravý životní styl, tvoření z keramické hlíny, kroužek vaření a preventivní logopedickou péči – máme speciální třídu pro děti s vadami řeči.

Novinky z naší školky

COVID 19 - pravidla v MŠ 1. 9. 2021

COVID – 19

Vzhledem ke zvýšeným hygienickým opatřením plynoucím ze situace s pandemií Koronaviru, je nutné, aby rodiče dodržovali upravená pravidla provozu.

  • Do MŠ nesmí dítě s příznaky infekce dýchacích cest (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu).
  • Do prostor MŠ a šatny může s dítětem doprovázející osoba a to pouze na dobu nezbytně nutnou.
  • V celém areálu MŠ je povinné nosit respirátor.
  • Rodiče žádáme, aby dodržovali odstupy před areálem MŠ. Vzhledem k dodržování bezpečnostních pravidel doporučujeme, aby si rodiče ponechali časovou rezervu na předání dítěte.
  • Děti nesmí do MŠ nosit vlastní hračky ani potraviny.
  • Každé dítě i zaměstnanec si po příchodu do MŠ důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači.
  • Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků Covid-19, bude okamžitě rodič informován, proto je důležité aktualizovat telefonní čísla a být dostupný.
  • Každé dítě bude mít v šatně na své značce 1 x zabalenou roušku pro případ výskytu infekčního onemocnění v MŠ.
  • Další opatření budou vycházet z aktuální situace a nařízení příslušných orgánů (Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo školství, Okresní hygienická stanice.
  • Děkujeme za pochopení

 

 

Akce školy

AKCE LEDEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platby za stravné v MŠ od 1. 1. 2022

Platby v MŠ od ledna 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karanténa - Berušky a Zajíčci 20. 1. - 25. 1. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O nás

Naše škola se zaměřuje na komplexní rozvoj řeči a správnou výslovnost. Preventivní logopedická péče je prováděna se všemi dětmi v MŠ, které to potřebují. Do této péče zapojujeme i rodiče. Naší snahou je, aby děti při odchodu do ZŠ měly správnou výslovnost.

i

Školní vzdělávací program

Náš ŠVP je zaměřený především na rozvíjení osobnosti dítěte, jeho tvořivost, samostatnost, iniciativu, odpovědnost a schopnost spolupracovat s ostatními. V rámci tohoto programu jsou dětem nabízeny činnosti vedoucí k rozvíjení vědomostí, dovedností a návyků potřebných pro vstup do základní školy.

Kde nás najdete

Mateřská škola Pod lesem, Tylova 2085, Litvínov, 436 01

Telefon MŠ: 476 753 450

Mobil MŠ: 739 633 623

Telefon ZŠ: 476 111 170

Email: mstylova@zsruska.cz

Školní jídelna

je součástí naší školky. Pro děti připravujeme zdravou a plnohodnotnou stravu, jídelníček je sestavován tak, aby splňoval všechny zásady zdravé výživy.

Jak připravit dítě na školku?

Nástup do mateřské školy je nejen velkým mezníkem v životě dítěte, ale i pro rodiče je to významná změna. Některé děti zvládnou vstup do mateřské školky bez problémů, jiné si to „odtrpí“. Aby se nástup dítěte do školky povedl co nejlépe, doporučujeme rodičům se na tento krok připravit předem.

Provoz

Školka je v provozu denně od 6.00 do 16. 30 hod.

Provozní řád ZDE.

Úplata

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena na 470,- Kč měsíčně.

 

Dokumenty

 Koncepce MŠ

 Školní řád – připravujeme

Proběhlé akce

Připravujeme