Mateřská škola Pod Lesem

„Ve školce Pod Lesem je prima, ať je léto nebo zima….“
Vstupte

Proč si vybrat nás?

Jsme školka, která zabezpečuje rovné podmínky při vzděláváni pro všechny předškolní děti z okolí MŠ – sídliště Pod Lesem a přilehlých ulic. Naše školka je umístěna blízko lesa, nadosah krásnému přírodnímu prostředí. Pro vzdělávání využíváme i nových učeben Centra LESÁNEK s interaktivní tabulí, zaměřujeme se na přírodní a polytechnické vědy, doplněné digitálními technologiemi, nabízíme dětem rozvoj pohybových dovedností, zdravý životní styl, tvoření z keramické hlíny, kroužek vaření a preventivní logopedickou péči – máme speciální třídu pro děti s vadami řeči.

Novinky z naší školky

Seznam přijetých dětí

Seznam najdete ZDE

24. – 25. 5. 2021 si vyzvedněte rozhodnutí v kanceláři MŠ.

Provoz MŠ od 19. 5. 2021

Vážení rodiče,

dle nařízení vlády, budou od pondělí 10. 5. 2021 otevřené mateřské školy pro všechny děti bez povinnosti testování a nošení roušek.

Je  však potřeba, aby každé dítě mělo v MŠ jednu náhradní chirurgickou roušku v sáčku, kterou si ponechá v šatně pro případ zjištění pozitivní osoby v MŠ.

Je povolen vstup do MŠ jedné doprovázející osobě a to jen na dobu nezbytně nutnou. 

Prosíme rodiče a doprovázející osoby dětí do MŠ, aby před budovou dodržovali rozestupy, nechali si časovou rezervu na předávání a vyzvedávání dětí.

Děkujeme za pochopení a doufáme, že se situace brzy zlepší.

COVID 19 - pravidla v MŠ 19. 5. 2021

COVID – 19

Vzhledem ke zvýšeným hygienickým opatřením plynoucím ze situace s pandemií Koronaviru, je nutné, aby rodiče dodržovali upravená pravidla provozu.

  • Do MŠ nesmí dítě s příznaky infekce dýchacích cest (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu).
  • Do prostor MŠ a šatny může s dítětem doprovázející osoba a to pouze na dobu nezbytně nutnou.
  • V celém areálu MŠ je povinné nosit respirátor.
  • Rodiče žádáme, aby dodržovali odstupy před areálem MŠ. Vzhledem k dodržování bezpečnostních pravidel doporučujeme, aby si rodiče ponechali časovou rezervu na předání dítěte.
  • Děti nesmí do MŠ nosit vlastní hračky ani potraviny.
  • Každé dítě i zaměstnanec si po příchodu do MŠ důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači.
  • Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků Covid-19, bude okamžitě rodič informován, proto je důležité aktualizovat telefonní čísla a být dostupný.
  • Každé dítě bude mít v šatně na své značce 1 x zabalenou roušku pro případ výskytu infekčního onemocnění v MŠ.
  • Další opatření budou vycházet z aktuální situace a nařízení příslušných orgánů (Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo školství, Okresní hygienická stanice.

 

 

Snížení úplaty v MŠ za období, kdy je MŠ uzavřena

Vážení rodiče,

jelikož byla z důvodu nařízení vlády MŠ uzavřena a v současné době je omezen provoz, rozhodla ředitelka školy o snížení úplaty za předškolní vzdělávání. Více informací ZDE.

O nás

Naše škola se zaměřuje na komplexní rozvoj řeči a správnou výslovnost. Preventivní logopedická péče je prováděna se všemi dětmi v MŠ, které to potřebují. Do této péče zapojujeme i rodiče. Naší snahou je, aby děti při odchodu do ZŠ měly správnou výslovnost.

i

Školní vzdělávací program

Náš ŠVP je zaměřený především na rozvíjení osobnosti dítěte, jeho tvořivost, samostatnost, iniciativu, odpovědnost a schopnost spolupracovat s ostatními. V rámci tohoto programu jsou dětem nabízeny činnosti vedoucí k rozvíjení vědomostí, dovedností a návyků potřebných pro vstup do základní školy.

Kde nás najdete, kontakty

 

Mateřská škola Pod lesem, Tylova 2085, Litvínov, 436 01

 

telefon MŠ: 476 753 450

 

mobil MŠ: 739 633 623

 

telefon ZŠ: 476 111 170

 

email: mstylova@zsruska.cz

Školní jídelna

Školní jídelna je součástí naší školky. Pro děti připravujeme zdravou a plnohodnotnou stravu, jídelníček je sestavován tak, aby splňoval všechny zásady zdravé výživy.

Jak připravit dítě na školku?

Nástup do mateřské školy je nejen velkým mezníkem v životě dítěte, ale i pro rodiče je to významná změna. Některé děti zvládnou vstup do mateřské školky bez problémů, jiné si to „odtrpí“. Aby se nástup dítěte do školky povedl co nejlépe, doporučujeme rodičům se na tento krok připravit předem.

Provoz

Školka je v provozu denně od 6.00 do 16. 30 hod.

Provozní řád ZDE.

Úplata

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena na 470,- Kč měsíčně.

 

Proběhlé akce

Pokračujte ZDE.