Mateřská škola Parník

„Neříkej mi, co neumím, ale pomoz mi, abych se to naučil.“
Vstupte

Vize školy

Šťastné dítě – spokojený rodič – spokojený učitel
Být školou, ve které záleží na partnerství a kamarádství, pohodě a pochopení, ve které se uznává individualita i celek, kde se děti učí úctě a lásce jednoho k druhému, kde jeden druhému pomáhá a je mu oporou.
Vytvořit školu:
do které se děti těší a nerady ji opouštějí
kde budou mít možnost prožívat radostné a spokojené dětství
kde budou chápány a respektovány odlišnosti a nadání dětí
kde bude dbáno na správnou životosprávu i pohybovou aktivitu
kde budou podporovány mezilidské vztahy, pohoda a bezpečné prostředí, které bude podporovat chuť se učit novému a mít z toho radost
kde nebudou předávány jen hotové informace, ale děti budou vedeny k tomu, aby nové skutečnosti a informace objevovaly samy
kde bude využíváno všech možností zapojení rodičů do života školy

Novinky z naší školky

POZOR ZMĚNA VÝŠE STRAVNÉHO

Vážení rodiče,

od 1. 1. 2023 dojde k navýšení cen za stravné. Prosíme o upravení trvalých příkazů. 

Stravné – záloha: 1.166,- Kč

děti s odkladem školní docházky: 1.232,- Kč

Další informace ZDE

Stanovení výše úplaty na školní rok 2022/2023

Stanovení úplaty 2022/2023

Prosíme rodiče, aby si upravili trvalé příkazy. Úplata na nový školní rok činí 560,- Kč. Děkujeme

 

Plán akcí na měsíc listopad
Vánoční provoz 2022

Vážení rodiče,

od 27. 12. 2022 do 1. 1. 2023 bude naše MŠ mimo provoz. V případě potřeby je zajištěn provoz na MŠ Kaštánek v Bezručově ulici.

Další informace ZDE

 

 

Se Sokolem do života

Vážení rodiče,

naše MŠ se v letošním školním roce opět zapojila do projektu „Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“, který se zaměřuje na nejmladší generaci – na předškoláky. V projektu se děti učí vnímat pohyb jako přirozenost a součást jejich života a to díky kladné motivaci, při které je všemi aktivitami provází postavičky zvířátek. Každé dítě má svůj cvičební deníček, podle kterého plní úkoly a lepí si nálepky zvířátek. Také sešit s omalovánkami a různými pracovními listy. Každá třída má materiály přizpůsobeny podle věku dětí. Účastnický poplatek činí 30 Kč za přihlášené dítě na celý školní rok.

Další informace o projektu najdete ZDE

 

 

O nás

Naše škola je umístěna uprostřed města, což je pro děti velmi výhodné. Pouhých 5 minut chůze nám stačí, abychom s dětmi došli k autobusové zastávce, odkud můžeme cestovat např. do Sportovní haly na Koldomu nebo do nedalekého Meziboří. Také je to od nás kousek k hasičské zbrojnici nebo do psího útulku, plavecký bazén zase využíváme k získání předplaveckých dovedností. V sousední knihovně poznáváme kouzlo knih a do blízkého divadla chodíme na krásné pohádky.

Kde nás najdete

Mateřská škola Parník, Soukenická 982,

Litvínov 436 01

telefon MŠ: 476 752 861 mobil MŠ: 739 633 621

telefon ZŠ: 476 111 170

email: mssoukenicka@zsruska.cz,

 facebook: MŠ Parník Litvínov

i

Školní vzdělávací program

„Plavba mořem dětství“

Náš ŠVP zde je zaměřený především na rozvíjení osobnosti dítěte, jeho tvořivost, samostatnost, iniciativu, odpovědnost a schopnost spolupracovat s ostatními. V rámci tohoto programu jsou dětem nabízeny činnosti vedoucí k rozvíjení vědomostí, dovedností a návyků potřebných pro vstup do základní školy.

Školní jídelna, jídelníček

Školní jídelna je součástí naší školky. Pro děti připravujeme zdravou a plnohodnotnou stravu, jídelníček je sestavován tak, aby splňoval všechny zásady zdravé výživy.

Jídelníček ZDE

Proč si vybrat nás?

Jsme škola, ve které záleží na partnerství a kamarádství, pohodě a pochopení, uznáváme individualitu i celek. Děti se učí úctě a lásce jednoho k druhému, snažíme se jeden druhému pomáhat a být mu oporou.

Jak připravit dítě na školku?

Nástup do mateřské školy je nejen velkým mezníkem v životě dítěte, ale i pro rodiče je to významná změna. Některé děti zvládnou vstup do mateřské školky bez problémů, jiné si to „odtrpí“. Aby se nástup dítěte do školky povedl co nejlépe, doporučujeme rodičům se na tento krok připravit předem.

Provoz

Školka je v provozu denně od 6.00 do 16. 30 hod.

Bližší informace ZDE.

Úplata

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena na 470,- Kč měsíčně.

 

R

Proběhlé akce

Pokračujte ZDE.