Mateřská škola Parník

„Neříkej mi, co neumím, ale pomoz mi, abych se to naučil.“
Vstupte

Proč si vybrat nás?

Jsme škola, ve které záleží na partnerství a kamarádství, pohodě a pochopení, uznáváme individualitu i celek. Děti se učí úctě a lásce jednoho k druhému, snažíme se jeden druhému pomáhat a být mu oporou.
<< Říj 2020 >>
PoÚtStČtSoNe
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Novinky z naší školky

Provoz MŠ

MŠ je v provozu od 6.00 do 16. 30 hod.

Podzimní prázdniny

V době od 26. 10. – 30. 10. 2020 jsou vyhlášeny podzimní prázdniny. Předškolní vzdělávání není povinné. Vzhledem k situaci ohledně COVID – 19 doporučujeme rodičům, aby si nechali děti doma. 

Využijte tohoto času k vycházkám do přírody, pozorujte změny, barvy, sbírejte přírodniny a zkuste si vyrobit společně s dětmi „Podzimního skřítka“. 

NÁŠ TIP

Zvládnete podle návodu vyrobit?

Opatření vzhledem ke Covid-19

Jak se chovat bezpečně ve školce

 

Vzhledem ke zvýšeným hygienickým opatřením plynoucím ze situace s pandemií Koronaviru, je nutné, aby rodiče dodržovali upravená pravidla provozu. Do MŠ nesmí dítě s příznaky infekce dýchacích cest (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu). V hale a šatně bude umístěn desinfekční roztok, prosíme o jeho používání. Každé dítě i zaměstnanec si po příchodu do MŠ důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači. Rodiče nesmí vstupovat do pobytových prostor MŠ mimo šatny. Nutnost nošení roušek se bude řídit podle nařízení a doporučení OHS. Rodiče žádáme, aby dodržovali odstupy v šatnách a před areálem MŠ. Vzhledem k dodržování bezpečnostních pravidel doporučujeme, aby si rodiče ponechali časovou rezervu na předání dítěte. Děti nesmí do MŠ nosit vlastní hračky ani potraviny. Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků Covid-19, bude okamžitě rodič informován, proto je důležité aktualizovat telefonní čísla a být dostupný. Každé dítě bude mít v šatně na své značce 2 x zabalenou roušku nebo jinou ochranu úst a nosu pro případ výskytu infekčního onemocnění v MŠ (včetně sáčku na použitou roušku). Další opatření budou vycházet z aktuální situace a nařízení příslušných orgánů (Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo školství, Okresní hygienická stanice.

Veškeré informace dostanete na třídních schůzkách tříd, účast je opravdu velmi důležitá. Na třídní schůzku nemohou děti (hygienická opatření).

O nás

Naše škola je umístěna uprostřed města, což je pro děti velmi výhodné. Pouhých 5 minut chůze nám stačí, abychom s dětmi došli k autobusové zastávce, odkud můžeme cestovat např. do Sportovní haly na Koldomu nebo do nedalekého Meziboří. Také je to od nás kousek k hasičské zbrojnici nebo do psího útulku, plavecký bazén zase využíváme k získání předplaveckých dovedností. V sousední knihovně poznáváme kouzlo knih a do blízkého divadla chodíme na krásné pohádky.

i

Školní vzdělávací program

„Plavba mořem dětství“

Náš ŠVP zde je zaměřený především na rozvíjení osobnosti dítěte, jeho tvořivost, samostatnost, iniciativu, odpovědnost a schopnost spolupracovat s ostatními. V rámci tohoto programu jsou dětem nabízeny činnosti vedoucí k rozvíjení vědomostí, dovedností a návyků potřebných pro vstup do základní školy.

Kde nás najdete, kontakty

Mateřská škola Parník, 
Soukenická 981 Litvínov 436 01
telefon MŠ: 476 752 861
mobil MŠ: 739 633 621
telefon ZŠ: 476 111 170
email: mssoukenicka@zsruska.cz

Školní jídelna, jídelníček

Školní jídelna je součástí naší školky. Pro děti připravujeme zdravou a plnohodnotnou stravu, jídelníček je sestavován tak, aby splňoval všechny zásady zdravé výživy.

Jak připravit dítě na školku?

Nástup do mateřské školy je nejen velkým mezníkem v životě dítěte, ale i pro rodiče je to významná změna. Některé děti zvládnou vstup do mateřské školky bez problémů, jiné si to „odtrpí“. Aby se nástup dítěte do školky povedl co nejlépe, doporučujeme rodičům se na tento krok připravit předem.

Provoz

Školka je v provozu denně od 6.00 do 16. 30 hod.

Bližší informace ZDE.

Úplata

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena na 470,- Kč měsíčně.

 

R

Proběhlé akce

Pokračujte ZDE.