Mateřská škola Parník

„Neříkej mi, co neumím, ale pomoz mi, abych se to naučil.“
Vstupte

Vize školy

Šťastné dítě – spokojený rodič – spokojený učitel
Být školou, ve které záleží na partnerství a kamarádství, pohodě a pochopení, ve které se uznává individualita i celek, kde se děti učí úctě a lásce jednoho k druhému, kde jeden druhému pomáhá a je mu oporou.
Vytvořit školu:
do které se děti těší a nerady ji opouštějí
kde budou mít možnost prožívat radostné a spokojené dětství
kde budou chápány a respektovány odlišnosti a nadání dětí
kde bude dbáno na správnou životosprávu i pohybovou aktivitu
kde budou podporovány mezilidské vztahy, pohoda a bezpečné prostředí, které bude podporovat chuť se učit novému a mít z toho radost
kde nebudou předávány jen hotové informace, ale děti budou vedeny k tomu, aby nové skutečnosti a informace objevovaly samy
kde bude využíváno všech možností zapojení rodičů do života školy

Novinky z naší školky

PROVOZ O PRÁZDNINÁCH

Provoz MŠ o letních prázdninách

MŠ Soukenická od 29. 7. 2024 do 23. 8. 2024 uzavřena

Provoz na těchto MŠ

MŠ Soukenická od 1. 7 2024 do 26. 7. 2024

MŠ Čapkova od 29. 7. 2024 do 23. 8. 2024

 Zájem o náhradní MŠ hlaste p. učitelce ve třídě do 10. 6. 2024.

Změna výše úplaty od září 2024

Od září se mění výše úplaty na částku 570,-Kč. Nezapomeňte si změnit příkaz v bance.

Stanovení výše úplaty 2024-2025

Křest PERLY

foto loď

27.9.2023 jsme společně s paní starostkou Bláhovou, paní ředitelkou Tomášovou , paní místostarostkou Hellmichovou a s vedoucí odboru školství paní Knoblochovou pokřtili naší novou loď, rodiče společně s dětmi hlasováním vybrali jméno PERLA. Byl připraven krátký program, který jsme si užili. Tak snad jen…ať nám dlouho slouží.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Třídní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se koná v úterý 4.6. od 16.00 hodin.

Účast nutná.

Seznam přijatých dětí

O nás

Naše škola je umístěna uprostřed města, což je pro děti velmi výhodné. Pouhých 5 minut chůze nám stačí, abychom s dětmi došli k autobusové zastávce, odkud můžeme cestovat např. do Sportovní haly na Koldomu nebo do nedalekého Meziboří. Také je to od nás kousek k hasičské zbrojnici nebo do psího útulku, plavecký bazén zase využíváme k získání předplaveckých dovedností. V sousední knihovně poznáváme kouzlo knih a do blízkého divadla chodíme na krásné pohádky.

Kde nás najdete

Mateřská škola Parník, Soukenická 982,

Litvínov 436 01

telefon MŠ: 476 752 861 mobil MŠ: 739 633 621

telefon ZŠ: 476 111 170

email: mssoukenicka@zsruska.cz,

 facebook: MŠ Parník Litvínov

i

Školní vzdělávací program

„Plavba mořem dětství“

Náš ŠVP s názvem „Poplujeme mořem dětství“ je zaměřený především na rozvíjení osobnosti dítěte, jeho tvořivost, samostatnost, iniciativu, odpovědnost a schopnost spolupracovat s ostatními. V rámci tohoto programu jsou dětem nabízeny činnosti vedoucí k rozvíjení vědomostí, dovedností a návyků potřebných pro vstup do základní školy.

Školní jídelna, jídelníček

Školní jídelna je součástí naší školky. Pro děti připravujeme zdravou a plnohodnotnou stravu, jídelníček je sestavován tak, aby splňoval všechny zásady zdravé výživy.

Jídelníček ZDE

Provozní řád ŠJ MŠ

Proč si vybrat nás?

Jsme škola, ve které záleží na partnerství a kamarádství, pohodě a pochopení, uznáváme individualitu i celek. Děti se učí úctě a lásce jednoho k druhému, snažíme se jeden druhému pomáhat a být mu oporou.

Jak připravit dítě na školku?

Nástup do mateřské školy je nejen velkým mezníkem v životě dítěte, ale i pro rodiče je to významná změna. Některé děti zvládnou vstup do mateřské školky bez problémů, jiné si to „odtrpí“. Aby se nástup dítěte do školky povedl co nejlépe, doporučujeme rodičům se na tento krok připravit předem.

Provoz

Školka je v provozu denně od 6.00 do 16. 30 hod.

Bližší informace ZDE.

Úplata

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena na 600,- Kč měsíčně.

 

R

Proběhlé akce

Pokračujte ZDE.