EKOkodex

 • Třídíme odpad
  – za správnost odpovídá každý sám
 • Šetříme energií
  – kontroluje správce učebny a žáci
 • Šetříme papírem
  – používáme papír z obou stran
 • Šetříme vodou
  – zodpovídá každý sám
 • Zpříjemňujeme venkovní prostředí
  – žáci EVVO vytváří malé zahrádky
 • Rozšiřujeme počet pokojových květin v budově školy
  – žáci tříd
 • Úmyslně neničíme pomůcky a majetek školy
  – zodpovídá každý sám
 • Udržujeme čistotu, neplýtváme čisticí prostředky
  – zodpovídá každý sám
 • Pořádáme různé aktivity na podporu ekologie
  – zodpovídá EKOTÝM
 • Informujeme o ekologických aktivitách školy
  – zodpovídá EKOTÝM