Vítáme vás

Vize Mateřské školy

„Šťastné místo pro děti“

Vizí naší mateřské školy Vláček jsou šťastné, spokojené a rozvíjející se děti, které budou připraveny na další životní etapu v jejich okolním světě. Jsme škola mateřská, proto chceme, aby každé dítě cítilo lásku, porozumění a svou výjimečnost. Víme, kdo jsme a uvědomujeme si naše poslání. Veškeré naše úsilí směřuje k tomu, aby čas, který děti v mateřské škole stráví, byl časem, na který budou vzpomínat s láskou a nesmazatelně se vryje do jejich životů.

Jaká jsme školka

Jsme mateřská škola, které záleží na spokojenosti dětí i rodičů, na jejich psychické pohodě  v době jejich odloučení. Zakládáme si na vzájemné důvěře a respektu mezi zaměstnanci a dětmi a zaměstnanci a rodiči. V loňském školním roce prošla naše školka celkovou rekonstrukcí, v současné době začínáme rekonstruovat školní zahradu. Další informace ZDE

Jak na zápis

}

Kdy

Zápis proběhne od 3. 5.  do 14. 5. 2021. Pokud nezvolíte jinou variantu, můžete osobně 5. 5. a 6. 5. 2021 od 8.00 do 16.00 hodin.

Varianty zápisu

  1. Datovou schránkou ,
  2. e-mailem s elektronickým podpisem, v případě, že nemáte e-mail s elektronickým podpisem je nutné dostavit se do 5 pracovních dní a žádost osobně podepsat
  3. zasláním potřebných dokumentů poštou,
  4. nejvhodnější způsob, který vám DOPORUČUJEME je vhodit potřebné dokumenty do schránky, která bude viditelně označena slovem ZÁPIS
  5. osobní přtomnost

Dokumenty k zápisu

Žádost o přijetí

Zápisní list

Vyjádření praktického lékaře o očkování – netýká se dětí, které budou plnit povinné předškolní vzdělávání

Okopírovaný rodný list dítěte

Při osobním předání občanský průkaz

Jak připravit dítě na školku