Žáci třídy III.B jsou již druhým rokem zapojeni do projektu Městské knihovny Litvínov „ČTENÁŘSKÁ DÍLNA“ – pod vedením lektorky paní Hany Hogenové.

Pravidelně každý měsíc žáci navštěvují knihovnu, vyhledávají – čtou – povídají si o knihách, plní úkoly, které si pro žáky paní lektorka připravuje.

Určitě se v naší třídě zvyšuje úroveň čtení a děti získávají ke knihám velmi hezký vztah. Někteří třeťáci jsou pravidelní návštěvníci školní i městské knihovny a stávají se opravdovými čtenáři.

Mgr. Jaromíra Kovačová třídní učitelka