Ve čtvrtek 12.10.2023 proběhl na naší škole Veletrh středních škol, který pro naše žáky pořádáme každoročně.  

Účast rodičů a dětí byla velká, což potěšilo zástupce škol, kteří přišli představit především místní školy.

Celkem se zúčastnilo 12 středních škol z Mostu a Litvínova, některé se omluvili a požádali o možnost prezentace ve výuce v rámci předmětu volba povolání.

Školy s krátce představily, aby rodiče i žáci věděli, na koho se obrátit se svými dotazy. Jednou z překvapujících informací bylo zrušení oboru Technické Lyceum na SPŠ a SOSGS Most.

Rodiče a žáci si následně obcházeli jednotlivé zástupce škol a diskutovali o oborech a specifikách škol. Největší zájem byl o informace oboru – Bezpečnostně právní činnost u obou škol, které tento obor v okrese Most nabízejí.  

K dispozici byla po celou dobu výchovná a kariérová poradkyně, která celou akci moderovala a zodpovídala dotazy rodičů. Akce proběhla v příjemné atmosféře.

Pro rodiče připravujeme také informační schůzku k novému přijímacímu řízení pro školní rok 2024/2025. 

Mgr. Kolčavová Bretová, výchovná poradkyně