Tradičně, na začátku září, vyjeli naši šestáčkovéna adaptační pobyt. Letos poprvé do rekreačního střediska Hrachov na Sedlčansku, uprostřed krásné přírody plné lesů a luk, s turistickými zajímavostmi a poutavou historií. 
Během 4 dnů si žáci užili od všeho kousek. Zdolávali kopce ztečí, brodili se potokem, závodili o největší hromadu dřeva, kterou večer použili na táborák s buřty, nebo naopak tiše naslouchali výkladu p. Váchy v jeho příjemném muzeu Špejchar. Při tom všem účastníci poznávali své nové třídní učitele, své nové spolužáky i sebe sama. Museli projevit odvahu, bojovnost, schopnost komunikace a týmové spolupráce i určitou empatii vůči okolí v krizových situacích.

Byly to velmi příjemné 4 dny pro děti i dospělé a věříme, že jim pobyt pomohl nastartovat jejich druhou etapu základní školy.

Ing. Iveta Bílková, školní metodička prevence