Milí rodiče,

rády bychom vám představily Školní klubík Sluníčko.

Možná jste o něm již slyšeli, nebo vaše dítko ho již navštěvuje, či jej plánujete přihlásit. Může se však stát, že o Sluníčku vůbec nevíte. A tak vás s ním seznámíme:

Klubík Sluníčko funguje podobně jako školní družina, a to pro žáky od 1. – 4. tříd.

Žáci jsou v menší skupince, kde o ně pečují dvě asistentky pedagoga. Díky menšímu počtu žáků je jim věnována větší pozornost a s žáky se tak může pracovat individuálně dle jejich potřeb.

Cílem Klubíčku je umožnit žákům efektivně využívat volný čas, zapojovat je do zájmových činností a pracovat s různými druhy materiálů. Pomáháme také s přípravou do školy a pravidelně s žáky píšeme domácí úkoly.

Žákům dáváme prostor pro jejich vlastní nápady a pomůžeme s jejich realizací. V Klubíku vytváříme pocit bezpečí, místo, kde kdykoliv žáci mohou přijít s problémem, trápením, kde jim je nasloucháno a pomáháme jim najít vhodné řešení. Zároveň se tím děti učí komunikovat a budovat si důvěru k dospělým. Žáci zde také nalézají nové kamarády. V rámci zájmových aktivit pravidelně realizujeme kroužek Vaření a Malý zahradníček. Kroužky se konají jak v prostorách školy, tak navštěvujeme centrum Lesánek. Žáci jsou v Klubíku spokojené, rádi se vracejí a to je pro nás ta největší odměna.

Klubík zahajuje svou činnost 18.9.2023, pro žáky 1. tříd od 2.10.2023. Žáci se přihlašují pomocí přihlášek, které jsou k dispozici u třídních učitelů.

 V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na tel. čísle: 771 135 985 od 7:00 – 15:00 hod.

paní asistentky Alena Severová a Lucie Goculjaková

 

Ve škole funguje také klub pro starší žáky Teen´s club.

Ten je určen pro žáky od 5. ročníku, výjimečně od 4. ročníku dle individuálních potřeb žáků. Dětem jsou nabízeny různorodé aktivity od kroužku vaření, deskových, týmových a společenských her, tvořivých a hudebních činností. V klubu je prostor pro vypracování domácích úkolů, prostor pro sdílení zážitků, ale i trablů.

Poskytneme dětem radu a nadhled nad problémy nebo jim nabídneme různé možnosti řešení. Vedeme děti k odpovědnosti za své jednání, k toleranci a zvyšování psychické odolnosti vůči zátěži. Učíme je dialogu a respektu k ostatním lidem. Děti zde tráví čas se svými vrstevníky v bezpečném prostředí.

Společně s Klubíkem Sluníčko realizujeme společné akce, máme za sebou např.: adventní vystoupení v Domově pro seniory, utkání v bowlingu, kurz lesní pedagogiky, návštěvu Městské knihovny apod.

Klub vede sociální pedagog, je otevřen každý den po vyučování do 15:15-30. Klub zahájí svou činnost 2.10.2023.

Více konkrétních informací naleznete v přihlášce (u sociálního pedagoga) nebo na tomto telefonním čísle: 775 878 401, či na emailu: fusova@zsruska.cz.

Kluby jsou bezplatné, jsou však omezené maximální kapacitou.

Na společně strávený čas se moc těšíme!

sociální pedagog Bc. Michaela Fůsová, DiS. s paní asistentkou Petrou Růžičkovou