Během měsíce června měly děti kromě učení i několik mimoškolních zážitků, v rámci kterých upevňovaly své vztahy se spolužáky. Svátek dětí si užily v kině a v divadle. Podnikly dvě turistické vycházky. Cestu na Loučky spojily s výšlapem na vyhlídku na Studničním vrchu. Na cyklostezce hledaly cestu pomocí navigace v tabletu, v cíli našly sladký poklad. Na úplný závěr roku si děti zasportovaly na školním hřišti.

Fotky ke všem těmto akcím najdete ve fotogalerii.                                                                                                                                                        

 Přejeme všem krásné léto plné pohody.

Mgr. G. Chmelíčková a Mgr. L. Koláčková