Předávat si zkušenosti je nedílnou součástí naší učitelské práce. Zvlášť, jedná-li se o oblast digitální technologie. Pracovat s Bee-Boty si oblíbily děti z přípravné třídy PT – B, učí se tím hledat různá řešení, programovat a zároveň se seznamují s tím, co vše robot dokáže. Bee-Bot se dá využít nejen v IT, ale i v matematice a ostatních předmětech.

O tom se mohly přesvědčit i děti ze tříd 1.A a 1.B. Prvňáci navštívili přípravnou třídu PT B a seznámili se s tím, jak se dá vyrobit plakát k jednotlivým tématům, např. „jarní rostliny“ a jak ho využít ke hře s Bee-Boty.

Děti z přípravky na oplátku přijaly pozvání do 1.B, kde se mohly přesvědčit, jak prvňáčci zvládají čtení a jak to vůbec není těžké. Přípravka se také zapojila do hodiny matematiky v 1.A. Geometrické tvary, barvy, ale i skládání podle posloupnosti s přehledem zvládaly obě třídy dětí.

„Jsme rádi, že jsme spolu, že jsme tady“ – to je píseň, se kterou se děti rozloučili. Těšíme se na další setkání a na vzájemné předávání zkušeností.

Napsala: p. uč. A. Brabcová, Mgr. G. Chmelíčková, Mgr. L. Koláčková