Na tuto otázku se pokusilo odpovědět setkání ředitelů škol, zástupců MAP Litvínov, města Litvínov a Ústeckého kraje při dvouhodinové prezentaci výsledků celorepublikového šetření prestižní výzkumné společnosti PAQ Research v oblasti vzdělávání a následné diskusi. Výstupy šetření ukázaly,
že Litvínovsko při podobné regionální sociálně ekonomické zátěži, vykazuje lepší výsledky v oblasti vzdělávání než sousední oblasti, a než by se dalo vzhledem k sociálním problémům očekávat.

Tisková zpráva