Jako každý školní rok, tak i letos, se dne 10.11.2022 konala tradiční akce – Prezentace SŠ na naší škole.

Na pozvání výchovné poradkyně přišli zástupci SŠ a rodiče s dětmi. V příjemné atmosféře zaplněné školní jídelny, se rodiče i děti dotazovali konkrétně na to, co je zajímalo ohledně své budoucí pracovní kariéry.

Ing. Alexandra Vopelková – výchovná poradkyně školy