V měsíci září jsme přivítali nové prvňáčky, kteří se mezi nás rychle začlenili. Jako každý rok byli žáci poučeni o bezpečnosti při společenských hrách v klubíku, dětském hřišti i v Lesánku, kam chodíme vařit a zahradničit. Dále jsme se zabývali pravidly Klubíku a osobní hygienou.

Činnosti spolu s dětmi společně plánujeme tak, aby byly pestré a pro děti přitažlivé. Program Klubíku není závazný a neměnný. Umožňujeme dětem podílet se na plánování a realizaci činností, které je aktuálně zaujmou, naplní jejich přání a potřeby. Pokud počasí dovolí, trávíme co nejvíce času venku na dětském hřišti, v přírodě.

V prvních podzimních měsících jsme hráli různé hry, sportovali, tančili, slavili narozeniny, věnovali se výrobě dárečků a tématických výzdob, malovali obrázky, chodili ven a v neposlední řadě se věnovali domácí přípravě.

Před podzimními prázdninami jsme v Klubíku uspořádali pro děti halloweenské odpoledne a bylo opravdu veselo. Děti si zahrály ,,židličkovanou“, soutěžily v tanci ve dvojici s balónkem a užily si mnoho jiných her. Na závěr si odnesly domů sladkou odměnu.

Chtěli bychom děti moc pochválit za aktivitu. Zábavné odpoledne se náramně povedlo a už se těšíme na další dobrodružství.     

Lucie Roubečková, Jana Novotná