Písnička o „Klarinetu“, kterou se žáci druháčci naučili,  zavolala do třídy opravdický hudební nástroj – klarinet.

Pan učitel Mach ze ZUŠ Litvínov přišel do třídy II.B se svým hudebním nástrojem. Ukázal dětem z jakých částí se klarinet skládá, jakým způsobem se tvoří tón, a pak už se zpívalo i tančilo za doprovodu elektronických varhan i klarinetu.

Žáci zpívali písničky, které se naučili, a zpívají je velmi rádi – jsou to hlavně lidové národní písně.

Velmi hezká netradiční hodina hudební výchovy se všem líbila – velké poděkování panu učiteli Machovi.

 

                                                                                                 Mgr. Jaromíra Kovačová třídní učitelka