V době prázdnin jsou úřední hodiny školy od 8.00 do 13.00 hod.

Telefonní kontakty v případě potřeby:

SEKRETARIÁT ŠKOLY: 731 151 660

EKONOMKY: 733 643 239

ŠKOLNÍK: 775 881 898

DOMOVNICE: 778 735 885

ŠKOLNÍ DRUŽINA: 603 267 576

ŠKOLNÍ JÍDELNA: 733 642 153