Ve dnech 27. a 28.6. 2022 se na naší škole již tradičně konala školní olympiáda. Pod vedením učitelů tělesné výchovy byla pro děti připravena dvě sportovní dopoledne s obvyklými i méně tradičními disciplínami. Zážitkem (hlavně pro prvňáčky) bylo zahájení “olympijských her“ dvojicí deváťáků, kteří obkroužili “náš olympijský stadion“ se zapálenou pochodní, složili za všechny účastníky slib sportovců a zažehli oheň. V tu chvíli se leckteré srdíčko zastavilo s představou výjimečnosti, kterou zažijí jen sportovci na opravdové olympiádě. Samozřejmě nesměl chybět ani slib za rozhodčí… a mohlo se začít!                                                                                                                                                                                                                                                                

    V pondělí 27.6. zahájili žáci 1.stupně sportovní klání rytmikou s hudebním podkladem pod vedením 5.B. Potom prověřovali svou obratnost, rychlost, někdy i trpělivost a chování fair play na 12ti nejrůznějších stanovištích… běhali, skákali, házeli, kopali a díky tomu zaplnili své karty razítky. Žáci 7. a 8. ročníku vyzvali učitele k poměření sil ve florbalu a přehazované. Je osvěžující vidět, jak se dospělí mění v hrající si děti! Parafrázuji slova jednoho “dospělopřevtěleného“ účastníka: „Byl jsem naprosto vyčerpaný! Ovšem “zdrcující porážka soupeře 😊“ mi vše vynahradila a naplnila mě opojným štěstím.“ Učitelé tedy čestně zvítězili a ještě stačili během hry bavit diváky.

    V úterý 28.6. proběhly v tělocvičně i na hřišti mezitřídní turnaje  v rámci 2.stupně ve florbalu, přehazované, kopané a přetahování lanem. Dále děvčata i chlapci 6. – 9.tříd závodili v běhu na 60m, štafetě a 600m(1000m). Obdiv všech si získali někteří chlapci, kteří se zúčastnili všech disciplín, jsou to naši  “iron men“. Celkovým vítězem na počet bodů se stala třída 8.A.

    Oba dny byly naplněné pohodou, sluníčkem, setkáváním dětí z různých tříd pod stinnými stromy, sdílením zážitků dětí i dospělých, radostí vítězů i pýchou učitelů, v čem se naše děti zlepšily a co všechno dovedou. Hry skončily, medaile byly rozdány a my jsme si na úplný závěr nezapomněli připomenout olympijské krédo, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.

 Mgr. Ladislava Kaslová