Hezkou dětskou „show“ shlédli žáci I.B v pondělí 20.6. ve své třídě. Přijela za nimi „Balónková Evička“ – povídala si s dětmi, zapojila je do hry. Každému žáčkovi vyrobila zvířátko z balónku. Všechny děti byly zapojeny do spontánní hry a podle možností „Evičce“ pomáhaly.

Bylo to milé veselé pobavení na konci školního roku v naší třídě.

 

Mgr. Jaromíra Kovačová třídní učitelka