V pátek 25. března jelo šest výherců školního kola do Mostu reprezentovat naši školu v oblastním kole přehlídky dětských recitátorů „Dětská scéna 2022“. Velkou radost nám udělal Timotei Vokurka ze třídy 4.C, který získal čestné uznání.

Zúčastněným děkujeme, všichni si zaslouží za svůj přednes velkou pochvalu. 

Mgr. G. Chmelíčková, Mgr. L. Koláčková, Mgr. R. Ansorgeová