Registrace k zápisu

Vážení rodiče, v rámci zápisu do 1. tříd pro školní rok 2022/ 2023 můžete využít i elektronickou registraci. Jedná se o zapsání do elektronického systému školy, případnou rezervaci konkrétního místa a času a vygenerování kódu pro přijetí vašeho dítěte. Registraci,...

Kritéria přijetí do 1. tříd ZŠ

Kritéria pro přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2022/2023: Ve školním roce 2022/ 2023 otevřeme 3 první třídy s maximální kapacitou 72 žáků. Přednostně budou do prvního ročníku přijaty děti s trvalým pobytem ve spádovém obvodu Základní školy...