Krajská hygienická stanice nařídila v době ode dne 7. 12. 2021 do dne 13. 12. 2021 včetně uzavření části školy – konkrétně tříd 6.A a 8.C.

Všechny doplňující informace obdrží žáci a rodiče od svých třídních učitelek.

Rozhodnutí KHS.