Krajská hygienická stanice nařídila v době ode dne 30. 11. 2021 do dne 6. 12. 2021 včetně uzavření části školy – konkrétně tříd 1.B, 2.B, 6.C, 7.D a 9.A.

Všechny doplňující informace obdrží žáci a rodiče od svých třídních učitelek.

Rozhodnutí zveřejníme po jeho zaslání Krajskou hygienickou stanicí.