Krajská hygienická stanice nařídila v době ode dne 22. 11. 2021 do dne 28.11. 2021 včetně uzavření části školy – konkrétně tříd 5. A a 5.C.

Všechny doplňující informace obdrží žáci a rodiče od svých třídních učitelek.

Rozhodnutí zveřejníme po jeho zaslání Krajskou hygienickou stanicí.