Krajská hygienická stanice nařídila v době ode dne 16. 11. 2021 do dne 19. 11. 2021 včetně uzavření části školy – konkrétně tříd 7.B a 7.C.

Všechny doplňující informace obdrží žáci a rodiče od svého třídního učitele.

Rozhodnutí KHS.