V září začal nový školní rok a do přípravné třídy nastoupili noví žáci, aby se připravili na chvíli, kdy půjdou do první třídy.

Rozkoukali se velmi rychle. Začali jsme poznáváním školy, třídy a hlavně nových kamarádů.

Ve třídě nám pomáhají společná pravidla a děti se je rychle naučily. Poznávání jsme upevnili výletem na zmrzlinu a zakončili výletem na hřiště do Chudeřína.

Dále pokračujeme barevným podzimem, poznáváme krásy podzimní přírody a změny v ní. Přírodu jsme vnímali doslova všemi smysly, když jsme v tématu „Na zahradě“ ochutnávali různé druhy ovoce a zeleniny.

Dále se těšíme, co nám ještě předvede vítr a déšť. Budeme si nadále vytvářet kladný vztah k přírodě a vnímat její proměny.

Mgr. Veronika Hájková, třídní učitelka