Čas běží jako splašený, jsou tu opět prázdniny a my měli radost, že je děti chtěly přivítat právě s námi v naší Letní školičce.

Projekt byl dvoutýdenní, určený pro děti z prvních až čtvrtých tříd, celkem se zúčastnilo 19 dětí.

Pro děti byla připravena kombinace výuky a zábavného programu ve formě her, kvízu, dovednostních soutěží, výtvarné tvorby, sportovních aktivit.

Ač nám počasí příliš nepřálo, pohodovou a přátelskou atmosféru školičky to nijak nenarušilo, naopak, děti se mohly seznámit se základy vaření v „Lesánku“ při MŠ Tylova.

Když se počasí umoudřilo, děti rády pobývaly v přírodě, zpestřením pro ně byly kolektivní hry, soutěže spojené s poznáváním přírody.

Překvapením pro všechny malé účastníky byla návštěva výstavy konané ve Valdštejnském zámku. Děti se blíže seznámily s prací ilustrátorů prostřednictvím knihy Malý princ.

Na toto téma pak společně vytvořily velkoformátový obraz, který je k vidění v prostorách školního Klubíku.

Školička se setkala s velkým ohlasem, všechny děti pracovaly s velkým zájmem a nadšením, za což jim patří velká pochvala. Jejich zájem a dovednosti byly oceněny sladkou tečkou na závěr školičky.

Přiložené fotografie vám přiblíží pohodovou atmosféru.

Přejeme vám slunečné léto, dostatek odpočinku a pobyt na krásných místech a těšíme se na vás opět v září.

 

Jana Novotná, školní asistentka