V době epidemie se školy, učitelé, ale i žáci a jejich rodiny, naučili mnohé. Přesto se už všichni těší na rozvolnění. Pauza v prezenční výuce byla dlouhá, a proto ani sebelepší technologie nepomohou učitelům udržet žáky u počítačů. Člověk je tvorspolečenský a rozvoj sociálních dovedností a kontaktů je zejména pro žáky klíčový. „Délka distanční výuky se u některých dětí odráží ve snížené motivaci žáků a ovadnutí pozornosti při výuce. Je proto dobře, že nastává doba pomalého, ale snad jistého rozvolňování,“ sdělila Veronika Knoblochová, vedoucí Odboru školství a sociálních věcí města Litvínova. Objevila se i pozitiva, jako například zlepšení technologického vybavení škol, zvýšené digitální kompetence pedagogů ve výuce nebo lepší organizace výuky, dodala Knoblochová.

Pokračování ZDE.