Vážení rodiče,

rádi bychom se touto cestou vyjádřili k pondělnímu testování žáků naší školy a vyvrátili některé nepravdy, které se šíří.

Na testování spolupracujeme s poskytovatelem zdravotních služeb Podkrušnohorská Medicína Litvínov, s.r.o.

K testování touto společností většina z vás dala souhlas, za což jsme vděční.

Společně se zdravotníky jsme hledali nejschůdnější cestu otestování téměř 600 žáků s tím, abychom co nejméně narušili chod výuky. Řešení se nabídlo v podobě odběru slin a následného převezení vzorků do laboratoře, kde se vzorky podrobily analýze na speciálním, a co se výsledků týče, velmi citlivém přístroji. Z toho důvodu jsme poprvé měli 3% žáků s pozitivním výsledkem antigenního testu.

Každý krok konzultujeme vždy s Krajskou hygienickou stanicí.

Antigenně pozitivní žáci následně podstoupili PCR test a v tento moment není v naší škole jediný potvrzený pozitivní případ.

Věříme, že vás, stejně jako nás, pondělní skutečnost znejistila, přesto si stojíme za nynějším způsobem testování žáků tak, abychom vyhověli podmínkám MŠMT a MZČR.

Vedení školy