Ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 36, § 165 odst. 2 písm.e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

               vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

 v Základní škole a Mateřské škole Litvínov, Ruská 2059, okres Most od školního roku 2021/2022

u dětí s těmito evidenčními čísly: 

 0688L
 RH3GH
 02FLB
 PEDY0

 E3D42

KCKGT

TEM44
EAQGN
COOGH
TE48B
AN1AD
RA2H9
X2XXN
122021ZS
WIINN
YQZQ0

 7OFRR

 4BI01
 WL592
 ES3J0
 BRW94
 D2UPS
 IGSDW
 57VVA
 422021ZS
 8MUIG
 GENHS
 3XSQI

 I9FYX

XE5GF

0MFS7
G3G9O

 

 

XV2H0
CD4JX
LRP29
ZFSVF
BW8CF
OPNUF
6OJEZ
3SYLF
2QUNG
BIYGA
3UNR5
LX1I5
QAHT4
EP6MS
WF0GF
T8YIY

  Y32BL

 C90JI
 V1LKB
 F8D0H
 UHDOZ
 B4ZII

 1B89J

DRSUU
0BB17
0WSK2
3AVMV

40RFV

I0AA6

 

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to do 15 dnů po jeho oznámení, k Základní škole a Mateřské škole Litvínov, Ruská 2059, okres Most, a rozhoduje o něm Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy.

V Litvínově dne  30. 4. 2021

Zveřejněno dne  3. 5. 2021                                              Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy

Dokument ke stažení ZDE.