V souladu se zákonem 561/2004 Sb., § 167, odst. (2) a (4) a Zásad zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Ústeckým krajem vyhlašuji volby do Školské rady při Základní škole a Mateřské škole, Litvínov, Ruská 2059, okres Most. Volby do Školské rady se uskuteční 27. května 2021 online, prostřednictvím aplikace FORMS.

Voleni budou:

  • 3 zástupci pedagogických pracovníků
  • 3 zástupci nezletilých žáků

Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy