Naše základní i mateřská škola je stále v provozu.  Zajišťujeme péči pro rodiče specifických profesí, současně probíhají ve škole individuální konzultace jeden na jednoho. Takže denně jsou k dispozici paní vychovatelky, učitelky, asistentky, kuchařky, uklízečky, údržbáři, vedení školy, zaměstnanci ekonomického úseku i sekretariátu školy.

Školu s nízkým počtem žáků jsme využili k aktivitám, které standardně probíhají během hlavních prázdnin.
Jedná se především o velký úklid (mytí oken, praní koberců), natírání, malování, drobné opravy – např. oprava zdí, trubek prahů, tabulí, zárubní, podlah, dveří, zámků, nouzových světel, výměna zářivek, vypínačů, záchodů, splachovačů, dávkovačů, čidel, světel, instalace nového nábytku, časomíry v tělocvičně, likvidace velkoobjemového odpadu, opravy elektra, rekonstrukce podlah ve třídách. Provádíme pravidelné revize.
Školní sportovní areál intenzivně připravujeme na svou činnost. Uklízíme kolem školy, předzahrádky čistíme od plevele.
Nakupujeme nové učební pomůcky, uspořádali jsme on-line Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáků.
Pedagogičtí pracovníci sestavili nový školní vzdělávací program.
Na žáky čeká po návratu do školy mobilní počítačová učebna, pro zaměstnance máme připravený elektronický docházkový systém.
Servis pro mateřské školy probíhá obdobně.
Musíme zmínit, že jsme provedli a stále provádíme pravidelnou úpravu školních zahrad MŠ po zimě a venkovní areály mateřských škol připravujeme na hlavní provoz.

 

Objem prací je opravdu rozsáhlý, zaměstnanci si zaslouží velké poděkování.
V mateřských školách jsou přítomni provozní zaměstnanci, kteří se intenzivně připravují na návrat dětí. Provádějí obdobné činnosti jako v základní škole.
Také paní učitelky pracují ve školkách, připravují jarní výzdobu, plánují další činnosti, projektové dny, objednávají nové učební pomůcky, hry, stavebnice.
V nejbližší době nás čeká organizace zápisu do 1. tříd a do MŠ, připravujeme se na návrat dětí a žáků do školy, sestavujeme průběh vzdělávání ve škole s rotační výukou – na základě doporučení MŠMT.