Vážení rodiče předškoláků,

zveme Vás na online setkání, na kterém se dozvíte vše podstatné ohledně zápisu do 1. třídy.

Schůzka se uskuteční v úterý 16. února 2021 od 17.00h. V případě, že Vám tento termín nevyhovuje, máte možnost připojit se přesně o týden později, tedy v úterý 23. února ve stejný čas.

Prosím pro připojení na schůzku klikněte v daný datum a čas na příslušný odkaz, poté „pokračujte v prohlížeči“ dále.

Těšíme se na setkání s vámi, i když poněkud netradičně.

Vedení školy

1.schůzka  16. 2. 2021 od 17.00h https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ODk4MmM1YjktMzg2YS00YWU1LTk5NGQtNjhmNTg2M2UxM2Iz%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522478f3541-763f-4985-835d-d2c317383691%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252220831eae-9ccf-42cb-9ce2-c0268020ae9a%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=8674ffc9-b43b-46bd-9b7c-596333b631b4&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Náhradní termín 23. 2. 2021 od 17.00h

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MTAyMDQ1MjItNTkxYS00MzQzLThmOGEtOWMxMWJiNjE1N2Q0%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522478f3541-763f-4985-835d-d2c317383691%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252220831eae-9ccf-42cb-9ce2-c0268020ae9a%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=f4acb679-44e0-49fa-b8ae-81327cc0073b&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Leták ke stažení ZDE.