Naše škola se snaží svým žákům a jejich zákonným zástupcům pomoci úspěšně zvládnout celé náročné období příprav na volbu povolání a přijímacího řízení. Proto již po několik let zajišťujeme komplexní servis v souvislosti s vyplňováním přihlášek.

Včas se v případě nutnosti objednejte k pediatrovi ohledně potvrzení přihlášek, abyste dodrželi termín odevzdání přihlášek na SŠ.

28. lednažák obdržel:

1) Výpis vysvědčení za 1. pololetí školního roku

2) Vytištěné přihlášky  od svého TU /potvrzené razítkem a podpisem ŘŠ/

Další postup:

Přihlášky opatří jak uchazeč (žák), tak jeho zákonný zástupce (ZZ)  podpisem, datem narození ZZ, místem a datem vyplnění.  V případech, které jsou uvedeny v podmínkách přijímacího řízení středních škol u jednotlivých studijních nebo učebních oborů /PLP – ANO/, doplní případně přihlášku o písemné potvrzení pediatra, u kterého je předem objednaný.

Nezapomeňte k přihláškám přiložit doklady o svých úspěšných aktivitách, které osvědčují schopnosti, vědomosti, zájmy a předpoklady ke studiu – kopie diplomů a osvědčení a vyplnit počet příloh k přihlášce.

POZOR!

Nejpozději do 1. března uchazeč, resp. jeho zákonný zástupce, předá nebo pošle poštou přihlášku příslušné střední škole.

Důležité!

8. a 9. březnavydávání zápisových lístků zákonným zástupcům (s sebou průkaz totožnosti – OP + dodržování hygienických pravidel samozřejmostí)

v kabinetě VP: v pondělí 8.3. čas: 14.00 – 16.00

na sekretariátu školy: v úterý 9.3. čas:  9.00 – 11.00