Vážení rodiče,

30. 11. 2020 se vrací všichni žáci I. stupně ZŠ do školy. Končí tím distanční výuka prvního stupně a vracíme se k běžné povinné školní docházce, která bude probíhat dle stálého rozvrhu.

S jistými organizačními změnami bude v provozu také školní družina a školní jídelna. Veškeré dění ve škole se bude řídit doporučenými hygienickým opatřeními a pravidly.

Dle nařízení vlády se v pondělí 30.listopadu 2020 vrací do školy také žáci 2.stupně ZŠ. Na stálou prezenční výuku žáci 9.ročníků, na rotační (výměny skupin tříd po jednotlivých týdnech) způsob výuky i zbylé třídy.

Jako první z druhého stupně se vracejí v pondělí 30.11. třídy 6.A,B,C,D,8.C a zmíněné  9.ročníky. Ostatní třídy (7.A,B,C,8.A,B) se dále vyučují distanční formou. Po týdnu se kromě 9. ročníků obě skupiny vymění.

Výuka na 2. stupni bude probíhat dle rozvrhu prezenční výuky platného od 1.září.

Režim dne bude hodně podobný tomu, jaký byl před uzavřením škol, s jednou výjimkou, a tou je povinné nošení roušek po celý den (ve třídě, ve společných prostorách školy, ve školní družině). Doporučujeme tedy minimálně dvě roušky na den uložené v igelitovém sáčku či jiném obalu. Štít není možný.  Při vstupu do školy i během dne opět platí pravidelné dezinfikování a mytí rukou, rozestupy při čekání na výdej obědů, časté větrání a také je doporučen častější pobyt venku. Z posledně uvedených důvodů prosím dávejte dětem do školy teplé oblečení a vhodnou venkovní obuv dle aktuálního počasí.

Obědy jsou nyní plošně odhlášeny. Rodiče dětí, které budou mít zájem, si musí oběd individuálně přihlásit, a to prostřednictvím internetu na internetové stránce www.strava.cz., e- mailem: jidelna@zsruska.cz., nebo na telefonním čísle 733 642 153.  Veškeré změny, přihlášky/odhlášky na následující den, se musí z provozních důvodů (objednání surovin) provést do 12:00 hodin.

Těšíme se na setkání s Vašimi dětmi, na pomalé vrácení se do běžného režimu a věříme, že s námi budete nadále spolupracovat nejen respektováním daných nařízení.

Vedení školy, paní učitelky a páni učitelé