Během distanční výuky se děti z přípravné třídy opravdu nenudily. Pilně plnily zadané úkoly z různých oblastí výchovy – pravidelně vypracovávaly pracovní listy, vedli si společně s rodiči Čtenářské deníky, vyrobili si dráčka na špejli, kreslili Martina na bílém koni, každý si společně s paní učitelkou či asistentkou popovídal o změnách počasí, ročních obdobích, zdraví a nemocech.

A protože byl letos podzim kouzelný, sbírali žáčci s rodiči listy, ty lisovali a vyráběli z nich „Podzimníčky“. Ti je inspirovali k vymýšlení příběhů o podzimu. A protože se nám jejich práce moc líbila, společně s dětmi jsme z nich vyrobili knihu plnou příběhů.

Darina Vaníčková, Helena Eliášová