Vážení rodiče,

od 18. 11. 2020 bude upravený režim pro žáky vzdělávající se distančně.

Nově bude platit nařízení:

Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat (= sedět v jídelně u stolu a obědvat) pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti.

Ostatní si mohou odnést oběd ve vlastním jídlonosiči a konzumovat jej např. doma.

Děkujeme za pochopení