Vážení rodiče,

od středy 18. 11. 2020 bude umožněna výuka ve škole dětem z přípravné třídy a žákům 1. a 2. tříd.

Výuka bude probíhat dle stálého rozvrhu, v běžném provozu bude také školní družina a školní jídelna. Veškeré dění ve škole se bude řídit doporučenými hygienickým opatřeními a pravidly.

Režim bude hodně podobný tomu, jaký byl před uzavřením škol, s jednou výjimkou, a tou je povinné nošení roušek po celý den (ve třídě, ve společných prostorách školy, ve školní družině) Doporučujeme tedy minimálně dvě roušky na den uložené v igelitovém sáčku či jiném obalu. Při vstupu do školy i během dne opět platí pravidelné dezinfikování a mytí rukou, rozestupy při čekání na výdej obědů, časté větrání a také je doporučen častější pobyt venku. Z posledně uvedených důvodů prosím dávejte dětem do školy teplé oblečení a vhodnou venkovní obuv dle aktuálního počasí.

Obědy jsou nyní plošně odhlášeny, rodiče dětí, které budou mít zájem, si musí oběd individuálně přihlásit, a to prostřednictvím internetu na internetové stránce www.strava.cz., e- mailem: jidelna@zsruska.cz., nebo na telefonním čísle 733 642 153.  Veškeré změny, přihlášky/odhlášky na následující den, se musí z provozních důvodů (objednání surovin) provést do 12:00 hodin.

Ve školní jídelně se od 18. 11. 2020 budou moci mohou prezenčně stravovat (= sedět v jídelně u stolu a obědvat) pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní si mohou odnést oběd ve vlastním jídlonosiči a konzumovat jej např. doma.

Těšíme se na setkání s Vašimi dětmi na pomalé vrácení se do běžného režimu a věříme, že s námi budete nadále spolupracovat nejen respektováním daných nařízení.

Vedení školy a třídní paní učitelky