V rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov byly zpracovány aktualizace strategických dokumentů Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II spádového území ORP Litvínov. Součástí zprávy jsou:

  • Aktualizace Strategického rámce MAP pro území spádového území ORP Litvínov do roku 2023
  • Evaluace Akčního plánu na školní rok 2019-2020
  • Akční plán na školní rok 2020-2021
  • Vyhodnocení Akčního plánu 2019-2020

Pokračujte ZDE.