Bylo to zvláštní vidět opět děti s aktovkami, ale jejich počty (53 žáků) a příchody na veselosti moc nedodaly. Zpočátku to bylo pro všechny hodně hektické a některé děti byly z celkové situace (jiní spolužáci, jiní dospělí, jiný režim) ve stresu, někteří byli naopak nadšení, že nemusí být doma. Pro paní asistentky i vychovatelky byl celý první týden náročný. Vzhledem ke skladbě skupin je to vlastně výuka v „malotřídce“. Společně se ale také věnují zájmovým činnostem a také si víc povídají, což mnohým dětem také chybělo. Jsme rádi, že se uvolnila opatření a skupiny budou moci pobývat venku i mimo areál.

Paní učitelky, které pokračují s distanční výukou žáků, zasílají paní asistentkám nebo vychovatelkám zadávanou práci – ony si vše vzorně tisknou, kopírují a připravují. To, co děti během týdne vypracují vám pak vloží do šanonů ve sborovně, které si paní učitelky vyzvednou a opraví.

Velké poděkování patří těm, které jsou s dětmi ve škole během dne, ale i paní učitelkám a také rodičům, protože spolupráce zafungovala a návrat jsme ve výsledku zvládli dobře včetně všech hygienických opatření. Děti jsou ve škole spokojené a je úžasné, jak respektují nastavená pravidla (např. používání roušek).